Plant NameSeedling4inNotes
Dioon rzedowskii$50.00(N)Rare
Zamia floridiana$4.00
Zamia furfuracea$4.00